PROGRAM «CHINA IN FOCUS»
Year of production
Production country
Directors


Film category
Rating
Length
Year of production
Production country
Directors


Film category
Rating
Length
2022

China

Chen Chen, Maonig Liu, Gaoxiang Liu, Kun Yu, Yi Zhao, Nianze Li, Xiya Lan
Animation
12+
83 min.
Year of production
Production country
Directors


Film category
Rating
Length
оператор
продюсеры
Year of production
Production country
Directors
Film category
Rating
Length
композитор
сопродюсеры
Year of production
Production country
Directors

Film category
Rating
Length
2022
China
Chen Chen, Maonig Liu, Gaoxiang Liu, Kun Yu, Yi Zhao, Nianze Li, Xiya Lan
Animation
12+
83 min.
To the Bright Side
На светлую сторону